เงินรางวัลและถ้วยรางวัล

1 ทีมชนะเลิศจะได้ทุนการศึกษา 100,000 บาท และถ้วยรางวัล
   จาก นายกรัฐมนตรี

2 ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้ทุนการศึกษา 50,000 บาท และถ้วยรางวัล
   จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

3 ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้ทุนการศึกษา 30,000 บาท และถ้วยรางวัล
   จาก รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 
1 ผู้เข้าประกวดจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน
2 ผู้เข้าประกวด จะต้องร้องเพลงลูกทุ่ง ประกอบเสียงดนตรีและ
   การเต้นของหางเครื่องบันทึกเป็นวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที

3 ส่งใบสมัครในข้อ 1 และวีดีโอในข้อ 2 มาได้ 2 ช่องทางคือ
      a. ส่งเป็น digital file ไปที่ monplenglooktung@gmail.com
      b. ส่งทางไปรษณีย์ไปที่
   84/17 ซอยลาดพร้าว 83 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
   โดยจ่าหน้าซองว่า “ประกวด มนต์เพลงลูกทุ่ง”

4 รับสมัครตั้งแต่ 23 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2555
5 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 50 ทีมสุดท้ายที่เวปไซท์นี้ หรือบน Fan Page

   www.facebook.com/monplenglooktung2012

   ในวันอาทิตย์ที่ 29 กค. 2555
   
  
   
     
       

การแข่งขันและการตัดสิน

 1. จากผู้เข้าแข่งขันทุกทีมที่ส่งผลงานมา กรรมการจะพิจารณาจากการดูวีดีโอ
  และคัดเลือกให้เหลือ 50 ทีม

 2. 50 ทีมที่ถูกคัดเลือก จะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม เพื่อแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม ในรอบนี้
  แต่ละทีมต้องแสดงทีมละ 3 เพลง เป็นเพลงที่ผู้เข้าประกวดเลือกเอง 2 เพลง  อีก 1 เพลง
  เป็นเพลงบังคับคือเพลง   “เพื่อแม่” สามารถฟังเพลงต้นฉบับได้ ที่นี่

 3. ทีมที่ผ่านจากรอบแบ่งกลุ่ม จะเข้าประกวดรอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2555
  ในรอบรองชนะเลิศนี้ แต่ละทีมจะต้องแสดง 3 เพลง สามารถแสดงเพลงเดิม 2 เพลง
  และเพิ่มเพลงใหม่อีก 1 เพลง

 4. ทีมที่ถูกคัดเลือกจากรอบรองชนะเลิศ จะผ่านเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2555

 5. การให้คะแนน จะให้น้ำหนักในการร้องของนักร้อง 50% และการเต้นของหางเครื่อง 50%

 6. ในการประกวดนี้ จะไม่ให้คะแนนในเรื่องของเสื้อผ้า เครื่องประดับ และอุปกรณ์ประกอบฉาก
  เพื่อไม่ให้ผู้เข้าประกวดต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

 7. ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเป็นต้นไป ผู้จัดจะเป็นผู้จัดหาวงดนตรีแบ๊คอัพไว้ให้ เพื่อเล่นตามเพลงและคีย์
  ที่ผู้ประกวดต้องการ

 8. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

 

คำอธิบายและคุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. เป็นการประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งประกอบการเต้นของหางเครื่อง

 2. ประกวดเป็นทีม แต่ละทีมประกอบด้วย
        a. นักร้อง 1 คน ชายหรือหญิงก็ได้
        b. หางเครื่อง 6-12 คน ชายหรือหญิงก็ได้

 3. ผู้เข้าประกวด สามารถเป็นสมาชิกในทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้น หากพบว่า เป็นสมาชิก
  มากกว่า 1 ทีมที่เข้าประกวด คนๆนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที
  โดยเป็นการตัดสิทธิ์เฉพาะบุคคลเท่านั้น

 4. ผู้เข้าประกวด ต้องเป็นนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

 5. สมาชิกในแต่ละทีม สามารถมาจากสถานศึกษาที่แตกต่างกันได้

 6. ผู้เข้าประกวดจะเป็นสัญชาติไทยหรือไม่ก็ได้